IMPRESSUM

Copyright – Alle rechten voorbehouden

Verantwortlicher Herausgeber:

TimelessTable.design
Stephan Rauw Bvba
Auf dem Berg 32
4761 Rocherath

Mobiel: +32 (0) 473 80 16 93
E-Mail: info@timelesstable.design

ID-Nr.: BE0444.766.873

Op onze pagina’s vindt u mogelijk links naar andere websites op internet. Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen de verantwoordelijke uitgever en de producenten ervan geen garanties bieden voor de nauwkeurigheid en/of foutloze inhoud ervan. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direkt of indirekt door het gebruik van deze website zou ontstaan.

Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en videos alsook de indeling ervan op deze website vallen onder de bescherming van de auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd worden, noch verdeeld, noch veranderd, noch aan derden overhandigd worden.

In deze website worden bovendien afbeeldingen gebruikt, waarvan het copyright aan derden toebehoort. Het geestelijk eigendom dat in deze website is opgenomen, is beschermd. Door het online plaatsen van deze website geven de producenten geen toestemming om dit eigendom door derden te laten gebruiken


ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.


PRIVACY POLICY

We nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Let wel dat veiligheidslekken inherent kunnen zijn aan gegevensoverdracht via het internet. Een globale bescherming tegen toegang door vreemden is onmogelijk.

Toegangsgegevens

Als u onze website bezoekt, worden er gegevens over uw toegang tot de site verzameld en opgeslagen als “server-logfiles”. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

• bezochte pagina’s of hoofdstukken
• datum en uur op het moment van toegang
• bezoekduur
• bron/verwijzing, waarlangs u op de site terechtkwam
• gebruikte browser
• gebruikt besturingssysteem
• gebruikt IP-adres
• gebruikte zoekbegrippen

De verzamelde gegevens dienen louter voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van de sites waarnaar we linken, zijn we niet aansprakelijk.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot die bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van deze website. In de gangbare browsers kunt u bij de opties instellen dat u geen cookies toelaat.

Behandeling van contactgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden door te geven.

Wordt verstaan onder “persoonsgegevens”: alle gegevens die daartoe strekken u te identificeren en die tot u kunnen worden teruggebracht – zoals uw naam, uw e-mailadres of uw telefoonnummer.

Rechten van de gebruiker: informatie, rectificatie en gegevenswissing

Als gebruiker kunt u gratis opvragen welke persoonsgegevens er over u werden opgeslagen. Voor zover uw wens niet indruist tegen een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens, hebt u het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren en om uw persoonsgegevens te laten wissen.